Yrkesutdanningene skal fornyes

Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene. Våren 2016 leverte fem yrkesfaglige utvalg sine rapporter og anbefalinger.

 I april 2016 fikk Utdanningsdirektoratet overlevert de faglige rådene sine forslag og anbefalinger til endringer i de yrkesfaglige utdanningene.

Direktoratet vil kom med sine helhetlige anbefalinger til Kunnskapsdepartementet ved utgangen av september 2016.

Regjeringen har sendt sine forslag til endringer på høring våren 2017, med høringsfrist 4. september 2017.

Til toppen