Hilser velkommen løslatelsen av den aserbajdsjanske menneskerettsaktivisten Leyla Yunus

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Jeg er glad for at Leyla Yunus og hennes ektemann Arif nå er ute av fengsel. Dette bør bli fulgt opp med løslatelse også av andre fengslede aktivister. Flere av disse lider likeledes under alvorlige helseproblemer og trenger adekvat pleie, sier utenriksminister Børge Brende.

En av Aserbajdsjans mest profilerte menneskerettighetsaktivister, Leyla Yunus, ble 9. desember sluppet ut av fengsel. Hun får ikke forlate Baku. I forrige måned skjedde det samme med hennes ektemann Arif Yunus, som også satt fengslet. Begge hadde alvorlige helseproblemer. De to ble i august dømt til henholdsvis åtte og et halvt og sju års fengsel for bedrageri, skatteunndragelse, forfalskning av dokumenter og ulovlig økonomisk virksomhet. De anses fortsatt skyldige etter disse tiltalene, men dommene er nå omgjort til fem års betinget fengsel.

– Ekteparet Yunus har i mange år gjort en stor innsats for å fremme grunnleggende menneskerettigheter i Aserbajdsjan. Deres og andres innsats på dette området fortjener anerkjennelse, ikke fengsling. Vi forventer at Aserbajdsjan etterlever landets forpliktelser til å respektere grunnleggende friheter og rettigheter, sier utenriksministeren.