Zerokonferansen

Sted:

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på Zerokonferansen.

Mer informasjon om Zerokonferansen