Zoonoserapporten 2015

EUs vitenskapskomité for mattrygghet (EFSA) har i dag offentliggjort rapporten for 2015 om forekomsten av zoonoser i EUs medlemsland og Norge. Zoonoser er infeksjonssykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker. Det er ingen store endringer i forekomst av infeksjonssykdommer i Europa i forhold til året før.

Hvert år utarbeider Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Nasjonalt Folkehelseinstitutt en rapport som beskriver funn av smittestoffer som forårsaker zoonoser i fôr, dyr og mat samt sykdomstilfeller hos mennesker. Vi rapporterer årlig status for 11 viktige smittestoffer til EU.

Til toppen