Arbeids- og sosialdepartementets historikk

Arbeids- og sosialdepartementet ble opprettet 1. januar 2014, men oppgavene og ansvaret som ligger i departementet, har en atskillig lengre historie.

I 1913 ble Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri etablert. Det er dette departementet vi regner som Arbeids- og sosialdepartementets opphav. Opp gjennom årene har departementet også hatt navn som Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Arbeidsdepartementet. 

 

 

 

Illustrasjon: Konsis