Avdelingsdirektør Morten Søndergaard Henningsen

Telefon: 22 24 85 00

Tiltaks- og budsjettseksjonen, Arbeidsmarkedsavdelingen