Avdelingsdirektør Trond Bigseth

Telefon: 22 24 85 00

Trond Bigseth er leder av HR-seksjonen.