Midlertidige nemnder

Ekstremismekommisjonen

Regjeringen har oppnevnt en ekstremismekommisjon for å få mer kunnskap om radikalisering og ekstremisme.

Ekstremismekommisjon skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme, samtidig som en tar vare på sentrale verdier som åpenhet, demokrati, menneskerettigheter, rettssikkerhet og ytringsfrihet. Kommisjonen skal frambringe ny kunnskap om radikalisering og ekstremisme, og også se den kunnskapen som allerede foreligger i sammenheng.

Kommisjonen skal avgi sin utredning i form av en NOU til Arbeids- og inkluderingsdepartementet innen februar 2024.

Mandat

Leder:
Forsker Marie Cathrine Moe Thorleifsson, Oslo

Medlemmer:
Biskop Kari Mangrud Alvsvåg, Sarpsborg
Specialkonsulent Anders Bo Christensen, København
Prosjektleder Kari Eilertsen, Gratangen
Rådgiver Kim Henrik Gronert, Kristiansand
Radikaliseringskontakt Pål Tore Haga, Bjørnafjorden
Forsker Cecilie Hellestveit, Oslo
Senterleder Espen Rutle Johansson, Bergen
SLT-koordinator Erik Lindbæk Kruse, Fredrikstad
Professor Claudia Sabine Lenz, Oslo
Daglig leder Hawa Abshir Muuse, Bærum
Sjefsforsker Petter Nesser, Oslo
Nestleder Gaute Børstad Skjervø, Levanger
Direktør Ingvild Næss Stub, Oslo
Rådgiver Sylo Taraku, Drammen
Redaktør Snorre Serigstad Valen, Trondheim
Leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli Lisbeth Kristine Røyneland