Politisk rådgiver Jorid Juliussen Nordmelan (Ap)

Adresse: Akersgata 64, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
E-post: postmottak@aid.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Født: 1991
Tiltrådte: 14.10.2021

Politisk rådgiver for arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Jorid Juliussen Nordmelan er født 17. januar 1991. Hun vokste opp i Namsos og har blant annet en bachelorgrad i Internasjonale studier fra Universitetet i Oslo.

Ved valget i 2013 ble hun valgt inn som vararepresentant til Stortinget fra Nord-Trøndelag og beholdt sin stilling etter valget i 2017. Hun var medlem av Nord-Trøndelag fylkesting siden kommunevalget i 2015 og frem til sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fra 1. januar 2018. Hun har også vært representant i Namsos kommunestyre i perioden 2011-2015.

Nordmelan ble politisk rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet 14. oktober 2021, og kom fra stillingen som politisk rådgiver for Hadia Tajik i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.