Statssekretær Truls Wickholm (Ap)

Truls Wickholm

Adresse: Akersgata 64, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
E-post: postmottak@aid.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Født: 1978
Tiltrådte: 14.10.2021

Truls Wickholm er født 15. oktober 1978. Han vokste opp på Holmlia i Oslo og er utdannet everksmontør. Han var ansatt i Viken Energinett/Hafslund i 1999–2005. Wickholm var leder av Elektrisitetsverkets arbeiderforening fra 2004-2005.

Han var faglig-politisk leder i Oslo Arbeiderparti fra 2003 til 2013 og medlem av AUFs sentralstyre fra 2002 til 2006.

Fra 2005-2017 møtte han fast på Stortinget for Oslo. Wickholm har i ulike perioder vært medlem av Transportkomiteen, Utdanningskomiteen, og Finanskomiteen på Stortinget. I finanskomiteen var han skattepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Truls Wickholm var medlem av kommunestyret på Nesodden siden 2015, og fra 2017 til 2021 var han ordfører på Nesodden.

Wickholm ble statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet 14. oktober 2021.