Tilskuddsordninger fra Arbeids- og sosialdepartementet

Over budsjettet til Arbeids- og sosialdepartementet gis tilskudd til privatpersoner, kommuner og ulike organisasjoner. De fleste tilskuddsordningene forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Informasjon om tilskuddsordningene som forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet finner du på NAVs nettsider

Arbeids- og sosialdepartementet tildeler også noen enkelttilskudd som følger av Stortingets budsjettvedtak. Mottakere av enkelttilskudd fremgår av departementets budsjettproposisjoner. Departementet disponerer ikke egne tilskuddsmidler til fordeling gjennom året.  

Tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du en oversikt over Arbeids- og sosialdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.