Arbeids- og sosialdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du en oversikt over Arbeids- og sosialdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.

Tilskuddsordningene forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Du kan lese mer om de enkelte ordningene på NAVs nettsider. Her er en oversikt over de enktelte ordningene med lenker til mer informasjon.

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom - prosjekter

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom

Tilskudd til sosialt entreprenørskap

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening

Tilskudd til pensjonistorganisasjoner