Arbeids- og sosialdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du en oversikt over Arbeids- og sosialdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.

Tilskuddsordningene forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Du kan lese mer om de enkelte ordningene på NAVs nettsider. Her er en oversikt over de enktelte ordningene med lenker til mer informasjon.

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom

Tilskudd til sosialt entreprenørskap

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening

Tilskudd til pensjonistorganisasjoner

Tilskudd til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere