Arbeids- og sosialdepartementets  tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du en oversikt over Arbeids- og sosialdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan søke på.

Tilskuddsordningene forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Du kan lese mer om de enkelte ordningene på NAVs nettsider. Her er en oversikt over de enktelte ordningene med lenker til mer informasjon.

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom - prosjekter

Informasjon om tilskuddsordningen (NAVs nettsider)
Regelverk (pdf)

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom – driftsstøtte

Informasjon om tilskuddsordningen (NAVs nettsider) 
Regelverk (pdf)

Tilskudd til sosialt entreprenørskap

Informasjon om tilskuddsordningen (NAVs nettsider) 
Regelverk (pdf)

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening

Informasjon om tilskuddsordningen (NAVs nettsider) 
Regelverk (pdf)

Tilskudd til pensjonistorganisasjoner

Informasjon om tilskuddsordningen (NAVs nettsider) 
Regelverk (pdf)