Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

Adresse: Akersgata 64, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 24 90 90

Født: 1972
Tiltrådte: 16.12.2015

Arbeids- og sosialministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Kalender

Det er for øyeblikket ingen kommende hendelser.

Se hele kalenderen

Utdannelse

2006–2006 Prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI
1995–2000 Cand. Polit. i sosiologi ved Universitetet i Oslo
1991–1995 Cand.Mag. i statsvitenskap, Livssyn og etikk.

Arbeidserfaring

2013–2015 Byråd for kunnskap og utdanning, Oslo
2010–2013 Byråd for helse og sosiale tjenester, Oslo
2008–2010 Politisk rådgiver, Høyres Stortingsgruppe. Rådgiver for Høyres medlemmer i Kommunal- og forvaltningskomiteen.
2007–2008 Politisk rådgiver, Høyres Stortingsgruppe. Rådgiver for Høyres medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen
2005–2007 Rådgiver i politisk avdeling, Forbrukerrådet (Sekretariatet i Nydalen)
2005–2005 Politisk rådgiver, Høyres Hovedorganisasjon
2003–2004 Politisk rådgiver for sosialministeren, Sosialdepartementet
2001–2003 Politisk rådgiver for Høyres Stortingsgruppe. Rådgiver for Høyres medlemmer i Sosialkomiteen. 
1997–2001 Politisk sekretær og gruppesekretær, Akershus Høyre

Styreverv/tillitsverv

2015–2016 Medlem av Høyres Hovedorganisasjons valgkomité
2013–2016 Medlem av Oslo Høyres valgkomité
2014–2015 Medlem av Oslo Høyres programkomite for bystyreperioden 2015–2019
2010–2013 Medlem av Politirådet i Oslo
2011–2013 Medlem av Høyres programkomité for stortingsvalgsperioden 2013–2017
2007–2010 Medlem i kultur- og oppvekstkomiteen, Grünerløkka bydel
2006–2010 Medlem av driftsstyret i Oslo musikk og kulturskole
2006–2010 Medlem Høyres Narkotikapolitiske utvalg
2006–2010 Bidragsyter i debattboken «Ny sjanse». Utgitt av Høyres Hovedorganisasjon
1998–2013 Medlem av representantskapet og Hovedstyret, Oslo Høyre
1995–1996 Redaktør/journalist i Den konservative studentavisen Minerva

Til toppen