Seksjon for budsjett og bosetting

Seksjonen har ansvar for statsbudsjett, internadministrasjon, digitalisering, bosetting av flyktninger, tilskudd til kommuner og frivillige organisasjoner, overføringsflyktninger, internasjonalt arbeid, koordinering av integreringsstrategien, forskning og analyse, frivillighet og helsespørsmål.