Ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass Røren

E-post: Lisbeth-Fransplass.Roren@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 61

Integreringsavdelingen.