Seksjon for kvalifisering og statsborgerskap

Seksjonen har ansvar for etatsstyring, sikkerhet og beredskap, kvalifisering av innvandrere, herunder introduksjonsordningen og kvalifisering i mottak, mangfoldsarbeid, negativ sosial kontroll, forebygging/ekstremisme/diskriminering, utsatte byområder, levekår og tolkespørsmål.