Departementsrådens stab (DRS)

Departementsråden er departementets øverste administrative leder. I departementsrådens stab inngår sekretærer for departementsråden og politisk ledelse og presse- og kommunikasjonsseksjonen.

Sekretærene gir lederstøtte til politisk ledelse, departementsråd og assisterende departementsråd. Sekretærene har ansvaret for en rekke administrative oppgaver, slik som saksflyt, oppmelding og kvalitetssikring av saker til regjeringskonferanser, statsrådet og skriftlige spørsmål fra Stortinget.

Presse- og kommunikasjonsseksjonen er en egen enhet i departementsrådens stab.