Ekspedisjonssjef Dag Holen

Nærbilde av Dag Holen

E-post: dag.holen@asd.dep.no
Telefon: 22 24 85 00

Holen er leder av pensjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Pensjonsavdelingen er ansvarlig for blant annet pensjonsregelverket i folketrygden og i de offentlige tjenestepensjonsordningene, internasjonale trygderettslige spørsmål og departementets styring av Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn.