Ekspedisjonssjef Tomas Berg

Portrettbilde av Tomas Berg

E-post: [email protected]
Telefon: 22 24 85 00

Berg er leder av pensjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Tomas Berg (f. 1960) er cand. jur. fra Universitetet I Oslo. Han begynte i det daværende Sosialdepartementet i 1988, og har ledet Pensjonsavdelingen siden 2006. Ansvarlig for blant annet pensjonsregelverket i folketrygden og i de offentlige tjenestepensjonsordningene, internasjonale trygderettslige spørsmål og departementets styring av Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn.

Til toppen