Avdelingsdirektør Sara Elisabeth Nordahl Bruvoll

Telefon: 22 24 85 00

Seksjon for uføreytelser og internasjonale saker (SUI), Velferdspolitisk avdeling