Seksjon for uføreytelser og internasjonale saker (SUI)

Seksjonen har ansvar for uføretrygd, hjelpemiddelområdet, grunn- og hjelpestønad, koordinering av internasjonale saker i avdelingen (EU, Europaråd, FN, OECD, Nordisk) og koordinering av avdelingens FoU-arbeid, herunder FoU-dialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.