Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Petroleumstilsynet har ansvar for regelverk og tilsyn med helse, miljø og sikkerhet på sokkelen og enkelte anlegg på land. Tilsvarende som for Arbeidstilsynet gir utlendingsloven og allmenngjøringsloven Petroleumstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

Petroleumstilsynet er et selvstendig, statlig tilsynsorgan, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Tilsynet holder til i Stavanger.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev og årsrapporter for underliggende virksomheter er tilgjengelig på denne siden.

Nettside

Nettside: http://www.ptil.no/

Til toppen