Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvalg om fremtidens arbeidsliv

Et partssammensatt utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

Utvalget skal se nærmere på relevante utviklingstrekk og eventuelle utfordringer i arbeidslivet vedrørende tilknytningsformer og organisering av virksomhet. Utvalget skal også å gjennomgå rammeverket for ulike tilknytningsformer for dem som utfører arbeid og for arbeidsgiveransvar og organisering av arbeid og virksomhet, og vurdere om dette er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og tilpasningsdyktig både for dagens og framtidens arbeidsliv.

Utvalget skal legge fram utredningen sin for Arbeids- og sosialdepartementet innen 1. juni 2021.

Utvalgets eget nettsted: fremtidensarbeidsliv.no

Utvalgets sammensetning og mandat

Leder

Jan Fougner, advokat, Oslo

Øvrige medlemmer

Trude Tinnlund, Landsorganisasjonen i Norge, Fredrikstad

Henrik Dahle, Unio, Bærum

Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, Nannestad

Nina Sverdrup Svendsen, Akademikerne, Oslo

Silje Stadheim Almestrand, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo

Gry Brandshaug Dale, Kommunesektorens organisasjon, Bærum

Elin Spjelkavik, Hovedorganisasjonen Virke, Oslo

Kristin Juliussen, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo

Karen Modesta Olsen, professor, Bergen

Kjell Gunnar Salvanes, professor, Bergen

Dag Stokland, administrerende direktør, Oslo

Mandat

Til toppen