Utvalg om fremtidens arbeidsliv

Et partssammensatt utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

Om Utvalg om fremtidens arbeidsliv

Opprettet: 2019

Opphørt: 2021

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep

Eget nettsted: https://fremtidensarbeidsliv.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fremtidens arbeidsliv er et partssammensatt utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Utvalget skal se nærmere på relevante utviklingstrekk og eventuelle utfordringer i arbeidslivet vedrørende tilknytningsformer og organisering av virksomhet. Utvalget skal også gjennomgå rammeverket for ulike tilknytningsformer for dem som utfører arbeid og for arbeidsgiveransvar og organisering av arbeid og virksomhet, og vurdere om dette er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og tilpasningsdyktig både for dagens og framtidens arbeidsliv. Utvalget ledes av advokat Jan Fougner og det skal levere sin utredning i form av en NOU innen 1. juni 2021.

Full mandattekst Utvalg om fremtidens arbeidsliv

Aktive medlemmer (pr. 12/6/2019)