Midlertidige nemnder, råd og utvalg under Arbeids- og sosialdepartementet

  • Sysselsettingsutvalget

    Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge,  utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid.

  • Utvalg om fremtidens arbeidsliv

    Et partssammensatt utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

Til toppen