Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

Oversikt over styret for pensjonsordningen for sykepleiere.

Om Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

Opprettet: 2005

Kontakt

Postadresse: Kommunal Landspensjonskasse, Postboks 1733 Vika, 121

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utgiftene dekkes av pensjonskassen

Aktive medlemmer (pr. 8/13/2018)