Administrativ ledelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Departementsråd Eli Telhaug er departementets administrative leder. Departementets ledergruppe består av departementsråd, assisterende departementsråd, informasjonssjef og fagavdelingenes ekspedisjonssjefer.