Avdelingsdirektør Ola Ribe

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 85 00

Analyse- og inntektspolitisk seksjon, Arbeidsmarkedsavdelingen