Avdelingsdirektør Ola Ribe

Telefon: 22 24 85 00

Analyse- og inntektspolitisk seksjon, Arbeidsmarkedsavdelingen