Ekspedisjonssjef Rune Solberg

E-post: rune.solberg@asd.dep.no
Telefon: 22 24 85 00

Solberg er leder for Arbeidsmarkedsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Rune Solberg (f. 1951) er cand. jur. fra Universitet i Oslo. Han har arbeidet med arbeidsmarkedspolitiske spørsmål i flere departementer og i daværende Arbeidsdirektoratet. Ansvarlig for arbeidsmarkedsanalyse, inntektspolitikk, arbeidsmarkedstiltak, dagpenger og arbeidsinnvandring.