Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Telefon: 22 24 85 00

Tiltaks- og budsjettseksjonen, Arbeidsmarkedsavdelingen