Avdelingsdirektør Gard Kjølholdt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 85 00

Administrasjonsseksjonen, Administrasjons- og utviklingsavdelingen