Ekspedisjonssjef Karl A. Bilstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

E-post: Karl-A.Bilstad@asd.dep.no
Telefon: 22 24 85 00

Bilstad er leder for Administrasjons- og utviklingsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Karl A. Bilstad (f. 1960) cand. polit. fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere blant annet jobbet som avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet og i Statskonsult. Ansvarlig for saker av internadministrativ karakter som personaladministrasjon, organisasjonsutvikling, sikkerhet og beredskap, arkiv, IKT mv.