Administrasjons- og utviklingsavdelingen / Administrasjons- og utviklingsavdelinga

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Administrasjons- og utviklingsavdelingen har ansvaret for å bistå departementsråden i styringen av departementet og sørge for effektiv drift.

Avdelingen har ansvar for departementets arbeid med sikkerhet og beredskap, organisasjonsutvikling og oppfølging av departementets personalpolitikk og interne systemer for arkiv, saksbehandling og IKT.  Avdelingen har også ansvar for koordineringen av departementets arbeid med høringssaker, og oppgaver knyttet til drift av lokaler og byggesaker.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Administrasjonsseksjonen

  Seksjonen utfører servicetjenester for hele departementet og har ansvaret for departementets arbeid med sikkerhet og beredskap. I tillegg har seksjonen ansvaret for drift og utvikling av departementets lokaler, IKT, internbudsjett og regnskap, innkjøpstjenester og kontakt med leverandører, blant annet DSS.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Gard Kjølholdt

 • Dokumentasjonsseksjonen

  Seksjonen har ansvaret for det elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemet i departementet, og utvikling av rutiner og brukerstøtte for dette systemet. Seksjonen har i tillegg ansvaret for innføring av nye løsninger for samhandling. Seksjonen har ansvar for offentlig journal (OEP) og innsyn.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marianne Ecker

 • Personal- og organisasjonsseksjonen

  Seksjonen har ansvaret for utvikling og oppfølging av personal- og lønnspolitikken i departementet, organisasjonsutvikling og gjennomføring av leder- og kompetanseutviklingstiltak, støtte til rekrutteringsarbeidet i departementet, arbeidsgiverprofilering og departementets interne arbeid med inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljø. Seksjonen ivaretar arbeidsgiverfunksjonen i departementet og har ansvar for samhandling med fagforeningene.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Eva Strømsnes