Avdelingsdirektør Eva Strømsnes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 85 00

Personal- og organisasjonsseksjonen, Administrasjons- og utviklingsavdelingen