Ekspedisjonssjef Tom Gulliksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

E-post: tom.gulliksen@asd.dep.no
Telefon: 22 24 85 00

Gulliksen er leder av Budsjett- og økonomiavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Tom Gulliksen (f. 1963) er cand. polit. fra Universitetet i Oslo. Han begynte i daværende Sosial- og helsedepartementet mars 2000, og har ledet Budsjett- og økonomiavdelingen siden januar 2006. Før 2000 har han bl.a. jobbet i Miljøverndepartementet og UDI.