Budsjett- og økonomiavdelingen / Budsjett- og økonomiavdelinga

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Budsjett- og økonomiavdelingen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen).

Avdelingen har også ansvaret for kommunikasjonen med Riksrevisjonen, anskaffelsesområdet og for intern planlegging i departementet.

Avdelingen er sekretariat for Beregningsgruppen for folketrygden.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Budsjettseksjonen

    Seksjonen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet og å gi råd og veiledning til fagavdelingene på dette området. Sekretariatet for Beregningsgruppen for folketrygden ligger også i seksjonen.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Grethe Karila

  • Økonomi- og styringsseksjonen

    Seksjonen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen). Seksjonen har også ansvaret for kommunikasjonen med Riksrevisjonen, anskaffelsesområdet og for intern planlegging i departementet.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ellisiv Taraldset