Seniorrådgiver Morten Dagre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Pressekontakt

E-post: mda@asd.dep.no
Telefon: 95 17 96 40