Avdelingsdirektør Sara Elisabeth Nordahl Bruvoll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 85 00

Seksjon for sosial trygghet og internasjonale saker  (SSI), Velferdspolitisk avdeling