Avdelingsdirektør Espen Opjordsmoen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 85 00

Seksjon for strategi- og kunnskapsutvikling (SSK), Velferdspolitisk avdeling.