Avdelingsdirektør Dagfinn J. Hansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 85 00

Seksjon for budsjett og etatsstyring (SBE), Velferdspolitisk avdeling