Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidsretten

Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om fortolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike avtalebrudd. Arbeidsretten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans.

Arbeidsretten er opprettet med hjemmel i lov om arbeidstvister, § 7, og er tillagt oppgaver etter lov om offentlige tjenestetvister. Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om fortolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike avtalebrudd.  Arbeidsretten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans.

Arbeidsrettens dommer er å finne på Lovdata.

Fra 1. mars 2012 skal de tre fagdommernes sidegjøremål registreres. Hensikten med registeret er å sikre åpenhet og at ingen skal behøve å være i tvil om dommernes uavhengighet. Reglene om sidegjøremål fremgår av lov 27. januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister § 36 tredje ledd. Det er Arbeids- og sosialdepartementet som fører registeret.

Om register over Arbeidsrettens fagdommeres sidegjøremål.

Oversikt over de enkelte fagdommernes sidegjøremål:

Arbeidsrettens leder, Jakob Wahl 

Arbeidsrettens nestleder, Tron Løkken Sundet 

Dommer i Arbeidsretten, Eli Mette Jarbo

For ytterligere informasjon og oversikt over Arbeidsrettens medlemmer, se kontaktinformasjon med link til Arbeidsrettens nettside. 

Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev og årsrapporter for underliggende virksomheter er tilgjengelig på denne siden.

Nettside

Nettside: http://www.arbeidsretten.no/

Til toppen