Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. For de statsansatte er medlemskap i Statens pensjonskasse obligatorisk.

Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. I tillegg er virksomheter som statsforetak, statsaksjeselskaper og andre virksomheter med offentlig tilknytning medlemmer hos Statens pensjonskasse på frivillig basis. På vegne av staten administrerer Statens pensjonskasse også to forsikringsordninger: Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring. Alle medlemmer som er ansatt i medlemsberettiget stilling kan søke gunstig boliglån.

Statens pensjonskasse ble opprettet i 1917. Fra 1. januar 2001 ble Statens pensjonskasse organisert som forvaltningsbedrift.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrev for underliggende virksomheter er tilgjengelig på denne siden.

Årsrapporter

Årsrapport 2014

Nettside

Nettside: http://www.spk.no/