Organisering og ledelse

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet har fire fagavdelinger, to administrasjonsavdelinger og en stabsavdeling.