Organisering og ledelse

Arbeids- og sosialdepartementet har fire fagavdelinger, to administrasjonsavdelinger og en stabsavdeling.

Til toppen