Hjelpemiddelutvalget

Ekspertutvalg som gjennomgår hjelpemiddelpolitikken.

Det er satt ned et ekspertutvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken. Utvalget skal særlig vurdere hvordan hjelpemiddelpolitikken bør utformes for å møte fremtidens krav i tråd med brukernes behov. 

Utvalgets øvrige medlemmer 

Lars Ødegaard, spesialrådgiver i Norges Handikapforbund, Frode Selbo, avdelingsdirektør/leder NAV Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag, Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram, KS, Astrid Gramstad, førsteamanuensis Universitetet i Tromsø, Lone Merethe Solheim, avdelingsdirektør fylkesmannen i Rogaland, Lene Conradi, ordfører Asker kommune.

Mandat

Les hjelpemiddelutvalgets mandat her

Les også: Nytt hjelpemiddelutvalg