Midlertidige nemnder, råd og utvalg under Arbeids- og sosialdepartementet

  • Arbeidstidsutvalget

    Arbeidstidsutvalget skal gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

  • Hjelpemiddelutvalget

    Ekspertutvalg som gjennomgår hjelpemiddelpolitikken.

  • Varslingsutvalget

    Ekspertutvalg som gjennomgår varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.