Midlertidige nemnder, råd og utvalg under Arbeids- og sosialdepartementet

  • Sysselsettingsutvalget

    Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge,  utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid.

Til toppen