Arbeids- og inkluderingsdepartementets fortolkning av representasjonsregelverket

Fortolkning avgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 26. januar 2009.