Kontaktinformasjon for Bedriftsdemokratinemnda

Postadresse

Bedriftsdemokratinemnda
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Telefon: 22 24 69 01

E-post

postmottak@asd.dep.no 

Sekretariat

Nemndas sekretariat er lagt til Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. Sekretariatet består av:

  • Tonje Forså Aas
  • Bente Helene Torstensen
  • Julie Elisabeth Risnes

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen