Bedriftsdemokratinemndas medlemmer

Bedriftsdemokratinemnda har 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Nåværende nemnd er oppnevnt for perioden 1. januar 2015 – 31. desember 2017. Nemnda har sekretariat i Arbeids- og sosialdepartementet.

Bedriftsdemokratinemnda er en partssammensatt nemnd, bestående av tre medlemmer.

  • Nemndas leder med varamedlem skal være nøytrale.
  • Et medlem med varamedlem oppnevnes etter innstilling fra Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • Et medlem med varamedlem oppnevnes etter innstilling fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Medlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2015– 31. desember 2017.

Medlemmer:

  • Advokat Gudmund Knudsen, leder, Oslo
  • Advokat Halvor E. Sigurdsen (NHO), Oslo
  • Spesialrådgiver Gro Granden (LO), Oslo

Varamedlemmer:

  • For Gudmund Knudsen: sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg
  • For Halvor E. Sigurdsen: advokat Margrethe Meder, Oslo
  • For Gro Granden: avdelingsleder Knut Bodding, Moss