Møter i Bedriftsdemokratinemnda

Møtetidspunkter for Bedriftsdemokratinemnda.

Møtedatoer våren 2017

  • 7. februar
  • 15. mars
  • 3. mai
  • 14. juni

Saker som skal behandles av nemnda bør sendes sekretariatet minst en måned i forveien. Kontaktinformasjon finner du her.