Møter i Bedriftsdemokratinemnda

Møtetidspunkter for Bedriftsdemokratinemnda.

Møtedatoer høsten 2017

  • 13. september
  • 25. oktober
  • 13. desember

Saker som skal behandles av nemnda bør sendes sekretariatet minst en måned i forveien. Kontaktinformasjon finner du her.