Faglig utvalg for førerhundspørsmål

Rådgivende organ for Arbeids- og velferdsdirektoratet i spørsmål om førerhundarbeid, bl.a. godkjenning av hunder, kandidater, ekvipasjer. Også rådgivende organ for førerhundskolene.

Medlemmer:

  • Anny Sørlie, leder
  • Jorun Hauge, nestleder
  • Arve Bjørke-Olssen, medlem
  • Thea K. Økland, medlem
  • Sjur Lindbæk, varamedlem
  • Morten Eivind Haave, varamedlem
  • Jakob Grefsrud, varamedlem
  • Hanne Beate Misund, varamedlem