Rikslønnsnemndas kjennelser 1988

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Sak 1: Norsk Sykepleierforbund - Norske Kommuners Sentralforbund  

Sak 2: Norsk Sykepleierforbund - Staten